Zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

Wielu pracowników zastanawia się, czy pracodawca powinien znać powód zwolnienia swojego pracownika. Czy pracodawca widzi kod choroby na L4? Odpowiadamy.

Czy pracodawca widzi kod choroby na L4 swojego pracownika? Wiele osób uważa, ze informacja ta nie powinna być podawana.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

L4 pracownika - czy pracodawca widzi kod choroby?

Jak wynika z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, pracodawca nie ma prawa dowiedzieć się o powodzie zwolnienia lekarskiego. Co za tym idzie, pracodawca nie może zobaczyć kodu choroby, który lekarz wpisał jego pracownikowi na L4, czyli ZLA.

Wersja e-ZLA udostępniona płatnikowi składek, czyli pracodawcy nie zawiera więc numeru statystycznego choroby. Jak podaje ZUS, rozwiązanie te ma chronić prywatność pracownika.

Co więcej - zgodnie z przepisami, które obowiązują od 21 lipca 2019 roku odnośnie RODO, informacja o L4, która trafia do pracodawcy, nie może zawierać danych ubezpieczonego i szczegółów dotyczących zwolnień. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podać jedynie nazwę płatnika - podaje gowork.pl.

Pracodawca ma jednak możliwość zweryfikowania L4 i przeprowadzenia kontroli.

Kod choroby na L4. Jakie kody choroby wyróżniamy?

E-Zla, czyli dawne L4, to e-zwolnienie, które usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy. Na dokumencie tym lekarz umieszcza literę, która jest przypisana odpowiednim grupom chorobowym.

Wyróżniamy pięć kodów chorobowych:

  • kod A - niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
  • kod B - niezdolność do pracy w czasie ciąży;
  • kod C - niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;
  • kod D - niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;
  • kod E - niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

L4 usprawiedliwia nieobecność pracownika, której przyczyną jest choroba. Dokument ten pozwala również otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Aby je otrzymać, należy być ubezpieczonym i opłacać składkę chorobową.

Więcej o: