Zwolnienie lekarskie - czy widać kto wystawił L4? Czy pracodawca może zobaczyć kod choroby?

Wiele osób zastanawia się, czy ich pracodawca może dowiedzieć się o powodzie zwolnienia lekarskiego. Czy pracodawca może zobaczyć, kto je wystawił? Odpowiadamy.
Zobacz wideo Czym Pracownicze Plany Kapitałowe różnią się od OFE i co rząd zamierza zrobić z tymi pieniędzmi?

Od 1 grudnia 2018 roku zwolnienie lekarskie ma formę (wyłącznie) elektroniczną. Zaświadczenie jest przesyłane na profil płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz do systemu ZUS. E-zwolnienie może zostać wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze specjalistę, lekarza w szpitalu lub lekarza stomatologa. Czy pracodawca może zobaczyć, kto je wystawił?

Czy pracodawca pozna powód zwolnienia pracownika? Czy widać kto wystawił L4?

Na e-ZLA (elektronicznym zwolnieniu lekarskim) nie znajduje się kod choroby, powinno ono jednak zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • numer PESEL lub numer dowodu osobistego/paszportu;
 • adres, pod którym pacjent będzie przebywać w czasie zwolnienia;
 • daty obejmujące zwolnienie;
 • istotne zalecenia lekarskie;
 • miejsce, w którym udzielono świadczenia oraz dane lekarza wystawiającego zwolnienie;
 • dane pracodawcy.

Na zwolnieniu widać więc, jaki lekarz wystawił zwolnienie oraz w jakiej placówce pacjent został przyjęty. Pracodawca nie ma jednak dostępu do kodu choroby - czyli przyczyny, na podstawie której wystawiono L4.

ZUSZUS zapyta sąsiada o nasze L4. Urząd będzie mógł żądać zwrotu świadczenia

Czy pracodawca może zażądać podania informacji dot. stanu zdrowia pracownika?

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., pracodawca nie może także żądać od pracownika podania informacji na temat jego stanu zdrowia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wiedza ta jest potrzebna do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy, a także w przypadku skorzystania z niezdolności do pracy w związku (art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.). W takim przypadku na zaświadczeniu umieszczane są kody literowe:

 • A - niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
 • B - niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
 • C - niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
 • D - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
 • E - niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zasiłku chorobowego pkt 2.

Dodatkowo zaświadczeniu lekarskim, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu "B" i "D".

Lekarz. Zdjęcie ilustracyjneDuże zmiany w L4. Kto zyska, a kto straci? Odpowiadamy

Więcej o: