prawa pracownika

Więcej o:

prawa pracownika

  • Zakładowe przepisy prawem pracownika

    Prawo to w wielu wypadkach nie ustępuje na znaczeniu regulacjom ustawowym, a niekiedy ma pierwszeństwo stosowania. Jednak żeby akty prawa zakładowego mogły mieć moc obowiązującą, muszą być wprowadzone zgodnie z wymaganą w tym zakresie procedurą. Regulamin i układ - zakładowe ustawy W prawie pracy

  • Art. 218 KK

    Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art

  • System do zarządzania urlopami ma opanować chaos

    ? otoWakacje podpowie pogodę na urlopie Turystyczne wybory zakupowe internautów w czerwcu i lipcu 2009 Pracownik na urlopie ma prawo do prywatności Urlop pod telefonem a prawa pracownika Money: Prawie 30 proc. internautów nie planuje urlopu