Dodatek węglowy - do kiedy można składać wniosek? Kto otrzyma świadczenie?

Dodatek węglowy na zakup węgla to jeden z pomysłów rządu na trwający kryzys energetyczny. Kwotę 3 tysięcy złotych można otrzymać po złożeniu dokumentów do gminy i spełnieniu określonych warunków. Do kiedy można składać wnioski? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek węglowy?
Zobacz wideo Z jakich żarówek warto korzystać w domu, by zaoszczędzić pieniądze?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia do 30 listopada.

Dodatek węglowy. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony, zatem pieniądze można w praktyce przeznaczyć na dowolny cel.

Jednak aby otrzymać dodatek węglowy, należy spełnić szereg warunków. Rząd postanowił uszczelnić przepisy w tej kwestii, aby nie dopuścić do prób wyłudzenia świadczenia.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek węglowy - jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Dodatek węglowy przysługuje zgodnie z zasadą: "jeden adres, jeden dodatek". Innymi słowy, gdy pod jednym adresem zamieszkania mieszka więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych mieszkających pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane. Ponadto, co istotne, wydłużono termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku do dwóch miesięcy.

Dodatek węglowy przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r. Zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku - z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy.

Przepisy o dodatku węglowym zaostrzono, gdy pojawiały się przypadki korygowania deklaracji celem uzyskania dodatku węglowego. Podsumowując - jeśli po 11 sierpnia dokonano korekty deklaracji CEEB i zmieniono główne źródło ogrzewania (np. z kotła gazowego na węglowy), to wtedy dodatek nie zostanie przyznany. Dodatek węglowy będzie jednak przysługiwał w przypadku uzupełnienia informacji na temat zgłoszonego wcześniej źródła ciepła.

Warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii - gminy mogą sprawdzać dane zawarte we wniosku o dodatek węglowy i odrzucić go, jeśli informacje nie będą zgadzały się z danymi w deklaracji śmieciowej. Wnioskodawcy, którzy nie płacą za śmieci, nie tylko nie otrzymają dodatku węglowego, ale też będą zobowiązani uregulować zaległe opłaty za odbiór odpadów.

Więcej o: