Budżet znowelizowany. Andrzej Duda przypieczętował podpisem ustawę zwiększająca wydatki

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej i okołobudżetowej. Wejdą one w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowela ustawy budżetowej przewiduje wzrost wydatków państwa do nie więcej niż 693,4 mld zł - w obecnym budżecie jest to 672,5 zł. Większy niż planowano na początku roku ma być również deficyt budżetowy - wyniesie 92 mld zł - wcześniej było to 68 mld zł. Nowelizacja tegorocznego budżetu przewiduje także spadek dochodów państwa z 604,5 mld zł do 601,4 mld zł

Budżet Polski w tarapatach

Wpływy do budżetu państwa w pierwszej połowie roku sięgnęły 270 mld zł. Realizacja znowelizowanego planu dochodów na 2023 roku wymagałaby, aby w drugim półroczu zwiększyć te wpływy o 60 mld zł. Jeśli to się nie uda, będziemy mieli kłopoty z wykonaniem budżetu. 

By ich uniknąć, wpływy w drugim półroczu musiałyby być o prawie 40 proc. większe niż w analogicznym okresie zeszłego roku. A trudno oczekiwać takiego przyspieszenia

- komentował Mirosław Gronicki, były minister finansów.

W porównaniu do pierwszego półrocza w 2022 roku spadły wpływy z PIT oraz podatku bankowego, wzrosły natomiast te z CIT (o 12 proc.) oraz z podatków pośrednich, m.in. z VAT. Zaskoczeniem może być to, że mimo dwucyfrowej inflacji wpływy z VAT wzrosły tylko o kilka procent. Zdaniem ekonomistów cytowanych w "DGP" to skutek załamania konsumpcji między styczniem a czerwcem. W drugiej części roku sytuacja powinna być już lepsza. 

Również resort finansów uważa, że okres od lipca do grudnia 2023 roku będzie korzystniejszy dla budżetu. Ministerstwo tłumaczy spadek przychodów w tym roku znacznie większymi zaliczkami na podatek dochodowy, co pociągnęło za sobą rekordowo wysokie zwroty podatków. Od lipca nie powinno to wpływać na spadek wpływów do budżetu, utrzymuje resort finansów. W nowelizacji prognozy wpływów obniżono jednak o 8,5 mld zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków i planowanego deficytu. Żeby zrealizować te założenia, dochody musiałby być zwiększone skokowo. Inaczej w budżecie pojawi się dziura - pisał "Dziennik Gazeta Prawna". A to oznacza, że ustawę albo znów będzie trzeba nowelizować, albo konieczne będzie wstrzymanie wydatków państwa. To najpewniej będzie już jednak zadanie dla nowego rządu

NIK ma zastrzeżenie do budżetu 

- Doszło do sytuacji bez precedensu, w której istotne zadania państwa finansowane są poza budżetem państwa, jak również poza kontrolą parlamentu - mówił w Sejmie szef NIK Marian Banaś. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym krytycznie ocenia wykonanie budżetu państwa w 2022 roku. - Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że rok 2022 był trzecim z rzędu, w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe, a może nawet Konstytucję - twierdzi Banaś, który w środę 25 lipca omawiał w Sejmie szczegóły raportu. Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 roku można przeczytać na stronie internetowej NIK.

Jak czytamy w analizie NIK, budżet państwa, budżet środków europejskich oraz plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022, ale "ustawa ta nie obejmowała wielu istotnych operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, mających wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa".

Więcej o: