bezrobocie

Więcej o:

bezrobocie

 • BIEC - bezrobocie będzie wzrastać

  Wskaźnik rynku pracy - informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia - wzrasta coraz szybciej. Oznacza to nasilenie w najbliższej przyszłości negatywnych tendencji na rynku pracy. Analitycy BIEC dodają, że dynamiczny wzrost wskaźnika jest również przejawem

 • "DGP": Rząd zrobi cuda z bezrobociem

  danych o bezrobocie będzie można szukać jedynie w danych GUS publikowanych w wynikach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Jak dodaje "DGP", możliwe, że pośredniak nie będzie musiał wykazać się efektywnością zatrudnieniową, aby sięgnąć po nagrody za skuteczną pomoc bezrobotnym. Rok temu bezrobocie

 • Ministerstwo Pracy: Bezrobocie najniższe od 25 lat

  Po raz czwarty z rzędu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o obniżeniu się stopy bezrobocia w Polsce - tym razem o 0,2 pp., do poziomu 8,6 proc. W porównaniu z lipcem 2015 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,4 pp. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że z rejestrów

 • Bezrobocie znów spadło, przybyło ofert pracy, wzrosły też wynagrodzenia

  Dane GUS nieco zaskoczyły, bo wcześniej Ministerstwo Pracy wstępnie podawało, że we wrześniu bezrobocie w Polsce wyniosło 8,4 proc. Tyle samo wyniosła średnia z oczekiwań analityków. Tymczasem oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego są jeszcze lepsze. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w

 • Stopa bezrobocia w sierpniu. Ministerstwo podało nowe dane

  Resort podał, że sytuacja wygląda najlepiej w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,9 proc. Natomiast najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim - 8,5 proc. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że bezrobocie w sierpniu

 • Jednocyfrowe bezrobocie? Tak, ale tylko w połowie kraju

  9,5 proc. wyniosła w kwietniu oficjalna stopa bezrobocia w Polsce. To oznacza spadek o 0,5 pp. miesiąc do miesiąca (z poziomu 10,0 proc.) i o 1,6 pp. rok do roku (z poziomu 11,1 proc.). Kwiecień zwykle jest dobrym miesiącem na rynku pracy ze względu na rosnące zatrudnienie w sezonowych branżach