Podatek od posiadania psa 2020. Ile wynosi? Kto jest z niego zwolniony?

Właściciele psów do 30 kwietnie muszą uiścić podatek od posiadania ukochanego pupila. Danina wynosi niewiele ponad 100 złotych. Informujemy, czy obowiązuje w każdej gminie oraz, kto jest z niego zwolniony.

Właściciele psów do 30 kwietnia muszą uiścić opłatę za swojego pupila. Nie dotyczy to jednak wszystkich posiadaczy psów, gdyż wprowadzenie podatku zależy od decyzji rady miasta. Ponadto, istnieje odgórny limit wysokości daniny. 

Zobacz wideo

Podatek od posiadania psa. Ile wynosi w 2020 roku? 

W 2020 roku podatek od posiadania psa wyniesie maksymalnie 125,40 zł, co stanowi minimalną podwyżkę względem ubiegłego roku, kiedy to podatek wynosił 123,18 zł. Standardowy termin wpłaty podatku mija 30 kwietni. Jeżeli pies urodzi się w późniejszym miesiącu, opłatę należy uiścić do końca drugiego miesiąca życia psa. Jeśli pupil urodził się natomiast w drugiej połowie roku, opłata wynosi 50 proc. stawki rocznej.

>>> Dowiedz się więcej: Nowy podatek podniesie ceny słodkich produktów. Miliardy złotych ekstra w budżecie? "Pójdą na dziurę w NFZ" 

Podatku nie płacą mieszkańcy niektórych miast. Ponadto, w ustawie z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych wymieniono osoby, które nie muszą opłacać danin: 

  • osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,
  • rolnicy (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów),
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają psa asystującego,
  • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji (z tytułu posiada jednego psa),
  • personel dyplomatyczny i urzędów konsularne, jeśli nie są obywatelami Polski (ważne tylko pod warunkiem wzajemności).

Sprawdź co jeszcze warto wiedzieć o rozliczeniu podatkowym za 2019 rok

Więcej o: