panopticon

  • Inteligentny system kamer obserwacyjnych

    Inteligentny system kamer obserwacyjnych

    Prototypowy system analizy obrazu z kamer obserwacyjnych stworzony na Uniwersytecie Kalifornii, Los Angeles potrafi tworzyć tekstowe opisy tego, co dzieje si...

    Leszek Karlik
  • Sztuczna Inteligencja korporacyjnego kontrwywiadu