Kalifornia

  • Facebook nie dla kalifornijskich więźniów

    Facebook nie dla kalifornijskich więźniów

    Osoby, które przebywają w Kalifornii i wejdą w konflikt z tamtejszym prawem, muszą liczyć się z tym, że nie będzie im dane przez pewien czas udzielać się na...

    Grzegorz Młodawski