Energa

Więcej o:

Energa

 • ENERGA-OPERATOR: Energia będzie dostarczana a awarie będą usuwane

  - Nie jest możliwe, aby z powodu odmiennych zdań co do możliwości realizacji wszystkich oczekiwań związków zawodowych, nasi pracownicy zaryzykowali bezpieczeństwo innych ludzi - mówi Leszek Nowak, prezes ENERGA-Operator, spółki odpowiedzialnej za dostawy energii.- Sytuacja, w której doświadczeni

 • ENERGA pomaga chronić przyrodę

  zabezpieczyć przed erozją i rozmyciem wyspy na Nysie Kłodzkiej, gdzie swoje lęgowiska ma wiele cennych gatunków ptaków. - Odpowiedzialność za otaczające nas środowisko naturalne i edukacja ekologiczna to ważne wartości wpisane w strategię Grupy ENERGA - mówi Ireneusz Kulka, Dyrektor Biura Marketingu

 • ENERGA-OPERATOR nagrodzona za prace pod napięciem

  elektryczna to dodatkowe tony spalonego węgla w elektrowniach. Stosowanie nagrodzonej na ENERGETABIE technologii prowadzi zatem do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, czyli dwutlenku węgla i siarki, tlenków azotu oraz popiołów. ENERGA liderem w PPN Na przestrzeni 10 lat jest to już 6 wyróżnienie

 • Energa Operator ma nowy GPZ

  przy mniejszej liczbie przeglądów i oględzin niż w przypadku rozwiązań z izolacją powietrzną. Energa Operator zamierza w najbliższym czasie wybudować nowe GPZ w Gdyńskiej dzielnicy Chwarzno oraz w Nowym Porcie w Gdańsku oraz rozbudować GPZ "Kowale" w miejscowość Kowale na terenie gminy Kolbudy.

 • Ostrołęcki szpital kupi energię od ENERGA OPEC

  Umowa z Firmą ENERGA OPEC zmieni dotychczasowy system zasilania w ciepło Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce. Kosztowną kotłownię gazową zastąpi nowoczesny węzeł ciepłowniczy zasilany z sieci ENERGA OPEC. Dzięki temu rozwiązaniu o co najmniej 21% obniżone

 • Zarządy spółek Grupy Energa wciąż chcą rozmawiać ze związkowcami

  Zarządy spółek Grupy Energa uważają, że od początku dążyły do zakończenia sporu. W tym celu przedstawiły związkom zawodowym projekt porozumienia, który zawierał m.in. propozycję podwyżki płac oraz ujednolicenie systemów wynagrodzeń. Wobec odrzucenia tych propozycji przez organizacje związkowe

 • Ruszyła budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w Grupie Energa

  Finansowanie pozyskane z NBI umożliwi realizację największego w historii Grupy programu inwestycyjnego. Do 2011 r. ENERGA zainwestuje 2,5 mld w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej, co poprawi jej funkcjonowanie i umożliwi przyłączanie 134 tys. nowych odbiorców oraz ok. 340