wynagrodzenia

Więcej o:

wynagrodzenia

 • Ustalanie wynagrodzenia za urlop i pracę

  Metodyka ustalania wynagrodzenia urlopowego Podstawowa zasada, gwarantująca pracownikowi otrzymanie za czas urlopu takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby pracował, została ustanowiona w art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm

 • Przeciętne wynagrodzenie - dane GUS. Ile wynosi?

  GUS. Przeciętne wynagrodzenie. W jaki sposób jest obliczane?  Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw podawane przez GUS to stosunek ogólnej liczby wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej

 • Czy Polski pracodawca może wypłacać wynagrodzenie w euro?

  Odpowiedź: Polscy pracodawcy, zgodnie z nowym brzmieniem art. 358 Kodeksu cywilnego, dalej kc stosowanego również na gruncie prawa pracy, mogą obecnie bez przeszkód wypłacać wynagrodzenia pracownikom także w walucie obcej. W stanie prawnym, obowiązującym do 23 stycznia 2009 r., w Polsce mieliśmy

 • Będzie wynagrodzenie dla małżonki prezydenta? Do Sejmu trafiła petycja

  "Jednym z widocznych objawów źle działającego Państwa Polskiego jest z jednej strony oczekiwanie, że małżonek Prezydenta RP stanie się osobą publiczną, a z drugiej - że będzie to realizować za własne pieniądze, bez wynagrodzenia i bez zabezpieczenia emerytalnego. Posłowie powinni - wreszcie

 • Wynagrodzenie nie najważniejsze przy decyzji o zmianie pracy

  Dla nich liczy się przede wszystkim styl zarządzania, kultura organizacyjna, stabilnośc zatrudnienia oraz innowacyjność. Dopiero później jest wysokość wynagrodzenia - mówi IAR dyrektor zarządzający Antal i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Artur Skiba. Dyrektor Skiba zwraca uwagę

 • Podatek i składki od wynagrodzenia za posiedzenia członków zarządu

  Odpowiedź: Skoro członkowie zarządu pełnią swe funkcję na podstawie umowy o pracę, to otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie oraz inne świadczenia zaliczamy do przychodów ze stosunku pracy, które podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Funkcję członka zarządu można

 • Wynagrodzenie zasadnicze 2021 - co to jest? Ile wynosi i jak się zmieni?

  Co to jest wynagrodzenie zasadnicze? Inaczej określa się je jako płacę zasadniczą. Stanowi podstawowy składnik wynagrodzenia, które wypłaca się pracownikowi. Przy jego określaniu nie uwzględnia się m.in. premii, prowizji i dodatków. Chodzi tu o tę pensję, która zawarta jest w zapisach  umowy o